Søg

Venteliste

Opskrining til venteliste i H/F Hjortemosen

Alle personer uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Hjortemosens areal af.

Ud over disse generelle bestemmelser gælder følgende for optagelse på ventelisten:

 1. For at komme på ventelisten skal du skrive til kasserer.hjortemosen@gmail.com og opgive navn, adresse, mail og tlf. VENTELISTEN ER ÅBEN FOR OPSKRIVNING I MAJ MDR HVERT ÅR: Personer, der ønsker optagelse på ventelisten skal betale 200 kr pr år for at blive stående på listen. Ved tilmelding til listen modtager du en mail med betalingsoplysninger. Ventelisten opdateres hvert år og dem der betaler for et nyt år kommer på den opdaterede venteliste.
 2. Ventelisten er offentlig, og opdateres hvert år pr 1 juni. Det er bestyrelsen der sørger for at give folk på ventelisten besked når der er en have til salg.
 3. Ventelisten kan udelades ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om ægtefællen, den registrerede partner eller samlevende gennem mere end 2 år, slægtninge i ret op- og nedadstigende linie, herunder børn, børnebørn og forældre samt ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder f.eks, ægtefællens særbørn, hvis der er uskiftet bo. Disse undtagelser gælder både ved udlejning som følge at kontraktudløb og ved opsigelse m. v. herunder ved lejerens død.
 4. For at undgå en masse unødvendigt spildtid er det et krav, at alle, som ønsker optagelse på ventelisten, skal have adgang til en e-mail adresse, hvor vedkommende kan kontaktes.
 5. Det er en betingelse, at køber overtager huset på haveloddet. Løsøre er frivilligt.
 6. Hvis alle på ventelisten har sagt nej til huset til vurderingsprisen, kan ejeren frit sælge huset til en person uden for ventelisten. Det forudsættes, at ejeren ikke har krævet, at køber overtager løsøre.  
 7. Alt salg går gennem bestyrelsen som står for kontrakter mm.

 

VENTELISTE:

 1. Gamila  N.
 2. Josefine M. B.
 3. Maria K.
 4. Pernille K.
 5. Kristine T.
 6. Reeham A.
 7. Rahma S.
 8. Maria E.