Søg

Strøm

I 2022 blev det besluttet på Generalforsamlingen at det skal være muligt at få strøm i sin kolonihave. Tilladelse til dette er efterfølgende givet fra kommunen og i sommeren 2023 blev der gravet strøm ned i stien, sat kabelskabe op og ca 1/3 af haverne blev tilmeldt strøm i første omgang.

Hvis du ønsker at få lagt strøm ind i din have, skal du henvende dig til en elektriker. Han vil derefter kontakte elselskabet, som derefter fremsender regning på tilslutningsbidrag til dig som forbruger. Tilslutningsbidrag til Cerius (SEAS) – altså Elselskabet – er ca. kr. 12.000,- inkl. moms og kan ses på https://cerius.dk/priser-og-tariffer/tilslutningspriser/. Fortryder man koster det desværre en bøde på ca 1600,-. Derfor er det vigtigt at man er sikker på man vil have strøm, når man tilmelder sig.

Elselskabet anviser derefter et tilslutningspunkt (kabelskab) til installatør og arbejdet kan herefter startes op .

Mange af dem der har fået strøm allerede har brugt elektriker Frank Broen. Der er vedhæftet tilbud fra ham her på siden, pris anno 2023. Der er også pris på at få sat varmepumpe op, samt info om de forskellige varmepumper han tilbyder.

Skal man grave langs stien for at komme hen til kabelskabet, er der tilbud på gravearbejde herunder, fra Frank Jensen, der holder til her på fluebæksvej. Priser anno 2023.

Det er vigtigt at stenene skrabes til siden før man graver, så de ikke blandes med jorden og ligeledes er det vigtigt, at jorden bliver presset ordenligt sammen når man dækker til igen, da jorden ellers vil synke og stien vil blive ujævn. Brug derfor professionelle folk til at få dækket til. Se også Frank Jensens tilbud på dette herunder.

Priser for gravearbejde ved Frank Jensen, Smålodsvej 47, tlf: 27201498 pr. M. Inkl. Opgravning, i lægning af trækrør, kabelbånd, tilflytning og komprimering med jordlop/ pladevibrator = 235 + moms = 293,75 kr.Kabelrør ø40/32mm 692 kr, 1-2 ledninger inkl. momsKabelrør ø50/42mm 554 Kr, 2-3ledninger inkl. momsKabelrør ø62/52mm 891 kr, 3-4 ledninger inkl. momsPris pr. Mande time 425 + moms = 531,25 kr inkl. jordlop/ pladevibrator , Faktureres i halve/ hele timer.

For at skabe lidt overblik over udgifterne kommer der her et opsummeret budget for at få lagt strøm ind af Frank Broen. Da tilbuddene har mange uvisser, er vores budgetoversigt her, ikke nødvendigvis helt korrekt, det er mere en vejledende pris.

LØSNING 1:

Tilslutning til elselskab: 12.000,-

Tilbud 1 fra Frank: materialer 12.500,-  / arbejdsløn 6.800,-

Ialt:   ca 31.000,-

Dertil kommer gravearbejde fra stien(kabelskabet) og ind til dit hus.

LØSNING 2:

Tilslutning til elselskab: 12.000,-

Tilbud 2 fra Frank: materialer 17.800,-  / arbejdsløn 8.900,-

Ialt:   ca 38.700,-